บริษัทเฟิสท์ดรัก จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2533 ครั้งแรกในชื่อ ร้านขายยา ส.สุดาเภสัชกร และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการจากคณะบุคคล
ในตอนแรกมาเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิสท์ดรัก เมื่อปี 2540 และบริษัทเฟิสท์ดรักจำกัดเมื่อปี 2545 โดย ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์ มองเห็นโอกาสถึงแม้จะมีผู้ดำเนินกิจการ
ร้านขายยาอยู่แล้วเป็นจำนวนพอสมควรแต่เกือบทั้งหมดเป็นรูปแบบที่ล้าสมัย ประกอบกับสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปตลาดร้านขายยากำลังเปลี่ยนไป
ลูกค้ามีกำลังซื้อสูง ต้องการร้านขายยาที่มีรูปแบบทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ และมีบุคลากรที่มีความสามารถให้คำปรึกษาได้
จึงปรับปรุงและพัฒนารูปแบบธุรกิจ บริษัทเฟิสท์ดรัก จำกัด ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดดังกล่าว

ธุรกิจมุ่งเน้นเพื่อขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เครื่องสำอางค์ อุปกรณ์การแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมี
สำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่ 109/9 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และมีสาขาจำนวนกว่า 20 สาขา
กระจายอยู่
ตามแหล่งชุมชนที่พักอาศัย และศูนย์การค้าหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา พิษณุโลก กรุงเทพฯ และภูเก็ต และ
เฟิสท์ดรักพร้อมที่จะขยายธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องสุขภาพอีกหลายสาขา ในเร็วๆนี้

เกี่ยวกับเรา
เพราะสุขภาพของท่านคือสิ่งที่เราห่วงใย ทำให้ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา เราจึงมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการที่ดี ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบร้านค้าให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน
ปัจจุบัน “เฟิสท์ดรัก” เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ว่าเป็นผู้นำในด้านของ “ร้านยาเพื่อสุขภาพและความงาม” รูปแบบเครือข่ายแบบครบวงจร ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดยมีสาขาที่เปิดให้บริการอยู่ทั้งหมด 19 สาขาทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยเภสัชกรและทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งในด้านของความรู้ทางวิชาการและในด้านของการให้บริการอย่างมืออาชีพ
ทั้งนี้ทางเราเองขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้  แต่จะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปในทุกๆด้านอยู่ตลอดเวลา โดยมีโครงการที่จะขยายสาขาใหม่เพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ
• เป็นร้านยาเพื่อสุขภาพและความงามรูปแบบเครือข่ายแบบครบวงจร โดยมีเภสัชกรให้คำปรึกษาและ
ตอบทุกคำถามตามหลัก วิชาการอย่างเป็นกลาง
• มุ่งเน้นการให้บริการอย่างเป็นมิตร และมุ่งนำผลประโยชน์สู่สังคม
วิสัยทัศน์
เป็นร้านยาเพื่อสุขภาพและความงามรูปแบบเครือข่ายแบบครบวงจรที่ทันสมัยระดับประเทศ โดยเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
Web Counter
Subscribe to our newsletter
Your Name:
Your Email::
บริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด
109/9 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 0-5389-1033
โทรสาร : 0-5389-1034
© 2013 First Drug. All Rights Reserved | Design by Cmzone.